Välkommen till Cap Urval!
Sydöstra Sveriges rekryteringsföretag
Cap Urval rekryterar chefer och nyckelpersoner.

Vi erbjuder också kvalificerat stöd inom områdena ledarutveckling och karriärrådgivning.

Vår drivkraft är att bidra till att människor och organisationer i regionen utvecklas och når sina mål. Våra kunder är företag, kommuner och organisationer av olika storlek. Liksom kunderna är kandidaterna, i vår bas, verksamma inom flera olika branscher och samhällssektorer.

Välkommen till Cap Urval, vare sig du ska rekrytera eller vill rekryteras!

Aktuella uppdrag
Regiondirektör
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar
Ekonom/controller
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB, Kalmar
Redovisningsekonom
designonline, Kalmar
Utvecklingsingenjör
Saft AB, Oskarshamn
Projektchef
Byggnads AB OG Ohlsson, Nybro
CapUrval, Tel. 0480-42 00 24, E-mail: info@capurval.se